Ask Question
27 August, 01:12

Uzupełnij zdania właściwymi sformułowaniami. Wyobraź sobie, że między linę a siodełko karuzeli łańcuchowej wmontowany jest siłomierz. Jeśli na postoju nie dotykasz nogami do ziemi, to siłomierz wskazuje A / B. Kiedy karuzela się kręci, na siłomierzu odczytasz C / D. A. Twój ciężar wraz z siodełkiem C. Wartość wytrzymałości liny B. Twój ciężar D. Wartość siły dośrodkowej

0
Answers (1)
 1. 27 August, 03:02
  0
  Here's a clearer rendering of the question requirements;

  Complete the sentences with the correct wording. Imagine that a force gauge is mounted between the rope and the chain carousel saddle. If you do not touch your feet to the ground when the vehicle is stationary, the dynamometer indicates A / B. When the carousel turns, you will read C / D on the dynamometer.

  A. Your weight with the saddle

  C. Rope strength value

  B. Your weight

  D. Centripetal force value
Know the Answer?
Not Sure About the Answer?
Find an answer to your question ✅ “Uzupełnij zdania właściwymi sformułowaniami. Wyobraź sobie, że między linę a siodełko karuzeli łańcuchowej wmontowany jest siłomierz. Jeśli ...” in 📘 Physics if you're in doubt about the correctness of the answers or there's no answer, then try to use the smart search and find answers to the similar questions.
Search for Other Answers